Pagina 1 van 3

[OPGELOST] Veel vraagjes: Elektromagnetisme

Geplaatst: 06 jan 2009, 18:54
door Aushim
Ja ja ik stel altijd vragen. Maar ik doe dat bewust eigenlijk, zo kunne jullie eens goed nadenken

 1. Op pagina 12 Elektromagnetisme, bij de irradiantie gaan ze over van Re(ExB*) naar Re(E0xB0*). Da's misschien een stomme vraag, maar E is toch niet E0, ook niet als je enkel het reel deel pakt, want je hebt toch nog een fase? Weet iemand waar de fase naartoe gaat?
 2. We weten een polarisator laat enkel een bepaalde richting toe, stel de y-as. Nu als de E-veld volledig volgens de y-as ligt, dan wordt die volledig doorgelaten. Wat gebeurt er met de B-veld? Wordt die dan geabsorberd? Wil dat dus zeggen dat je altijd de E of de B, of een fractie van beide laat doorgaan bij een polarisator? En dus toch altijd verlies hebt?
  (dat lijkt mij totaal onlogisch, dus ik zit ergens fout)
 3. Moeten we voor het examen alle randvoorwaarden (op pagina 33) kunnen afleiden met de eerste methode (met de integralen)?
 4. Ik heb op pagina 41 de verhouding van Bo'/Bo en Bo''/Bo berekent (ah ja, da's fout denk ik in tboek, ze zijn een - teken vergeten bij Bo'/Bo). Wat moet je juist doen om vervolgens de verhouding van de E's te hebben?

U te lezen, groet ik U (ja ja ik ben tegen 1 persoon bezig! :roll: )

De rest van de vragen zullen ooit volgen

Re: Enkele vraagjes

Geplaatst: 06 jan 2009, 19:09
door AdamCooman
vraag 2: volgens mij mag het effect een beetje genegeerd worden omdat het B veld 10^8 keer kleiner is dan het E veld

vraag 3: volgens mij wel, maar vraag mij niet hoe want daar heb ik nog niet over gedacht

vraag 4: er is een relatie tussen de grootte van B en E, in vacuum is ze cB=E en in een dielektricum staat daar nog ergens een brekingsindex bij

Re: Enkele vraagjes

Geplaatst: 06 jan 2009, 21:46
door Tom V
Vraag 1: de fase zit in E0 vervat. Staat op een van de eerste bladzijden dat we dat altijd doen. Maw, E0=|E0|*e^ia.

Re: Enkele vraagjes

Geplaatst: 07 jan 2009, 11:21
door Aushim
Tom V schreef:Vraag 1: de fase zit in E0 vervat. Staat op een van de eerste bladzijden dat we dat altijd doen. Maw, E0=|E0|*e^ia.

Maar da's juist de constante fase, die die niet afh is van x noch van t...
Maar wat met de fase exp(i(kr-wt))?

Adam, bedankt voor je antwoorden :)

Nu volgen mijn andere vragen:
 1. Bij de polarisatierichting, de toepassingen met 1/4 en 1/2golflengteplaatje is het geval 1 een LP volgens yas. Dan verandert er niets aan je polarisatierichting. Waarom? Is dat enkel omdat E volgens z nul is? Als je nu enkel naar je eindformule kijkt voor een faseverschil, dan is het toch niet triviaal?
 2. Nog altijd bij polarisatierichting, het feit dat je invalt volgens 45° of een hoek teita (=/= 45°) maakt eingelijk geen verschil? Alles blijft gelden?
 3. Op pagina 55 hebben ze k' berekent, ik kom hetzelfde uit. Ik snap wel niet of ze aan die k'' komen? Iemand een idee?
 4. Op pagina 56 is de skin-depth de intensiteit van het metaal wanneer er maar 1/e overblijft van de waarde? Niet 1/Eoorspr. ? Gewoon om zeker te zijn dat het een tijpfout is.
 5. Ik vraag mij ook af, bvb op dezelfde pagina, waarom hij altijd alles wil bewijzen ifv Eo en Bo. Waarom werkt hij niet gewoon met E en B? (om te zeggen dat ze loodrecht staan)

Dank u wel!

Re: Enkele vraagjes

Geplaatst: 07 jan 2009, 11:42
door AdamCooman
a) het is inderdaad enkel omdat E volgens Z nul is. die polarisatieverandering heeft te maken met de verhouding tussen de twee, maar als Ez 0 is kan er daar al niets aan veranderen dus gaat de polarisatie ook niet veranderen

b) Als het niet volgens 45 graden gepolariseerd is gaat de beginverhouding anders zijn en gaat het eindresultaat ook anders zijn het MOET 45° of -45° zijn om te beginnen anders gaat het golflengtelpaatje zijn werk niet goed doen

c) is da niet gewoon uw oplossing voor k' invullen in de 2de vergelijking van het stelsel dat er boven staat?

d) typfout volgens mij, het moet 1/e zijn met het getal van euler

e) goeie vraag, weet ik het antwoord niet op

Re: Enkele vraagjes

Geplaatst: 07 jan 2009, 12:28
door Joerie
Polarisatie: om polarisatoren (waar ge garantie zware bijvragen over krijgt) deftig te begrijpen, lees die paar bladzijden daarover in de fishbane.
Eigenlijk zit het zo met polarisatie en polarisatoren:
Dat "1-richting doorlaten" is zwaar gesimplificeerd gezegd. In feite pakt een polarisator de intensiteit af van uw golf (zie fishbane voor details). Meer bepaald pakt hij de intensiteit af van de projectie op de loodrechte van de polarisatieas. De project op een as van een as loodrecht daarop, is 0. Dus daar blijft de intensiteit hetzelfde. Als het echter een paar graden van die polarisatieas ligt, zal de intensiteit nog altijd grotendeels doorgelaten worden. Maar gaande naar de loodrechte op de polarisatieas, steeds minder.

Re: Enkele vraagjes

Geplaatst: 07 jan 2009, 17:08
door ideglier
I.v.m. vraag e) Aushim, schrijf de 3de Maxwellvgl eens uit. Je weet dat de e^i(kr-wt) zowel bij B als E hetzelfde is dus die mag je gewoon wegschrappen. Een e-macht is namelijk geen vector.

Re: Enkele vraagjes

Geplaatst: 07 jan 2009, 17:36
door AdamCooman
ja maar als het toch kan weggeschrapt worden, waarom spreekt hij hier dan van een veel specifieker geval E0 en B0 in plaats van een mooi algemeen geval E en B, hij verzwakt zijn conclusie door enkel te spreken over E0 en B0

Re: Enkele vraagjes

Geplaatst: 07 jan 2009, 17:41
door AdamCooman
ah nee negeer dat laatste daar, efkes verkeerd geredeneerd.

Re: Enkele vraagjes

Geplaatst: 07 jan 2009, 17:42
door Aushim
Waarom? Wat je zei was toch juist?

Nog een vraagje:

Dubbelbreking, hoe kunt je juist je polarisatie wijzignen?

@ Adam: Voor die hoek van 45°. Je zegt dat het niet goed gaat voor een ander hoek, maar zo blijkt het toch niet als je naar tbewijs kijkt? Uiteinlijk komen we een faseverschil uit. Stel dat je nu invalt volgens een ander hoek, dan blijft je faseverschil toch altijd hetzelfde? Want in het bewijs gebruik je nergens expliciet je 45°. Wel enkel om te zeggen dat gamma in nul is.