Pagina 1 van 1

Oefening 17.7: Machten

Geplaatst: 23 feb 2008, 20:22
door Aushim

Code: Selecteer alles

  % gebruik: Machten(1e6)
function n = Machten(vw)
A = [ 1 2 0; 0 1 2; 2 0 1];
for i=1:10
    A^i
end
accepted = false;
n = 1;
B = A;
[r c] = size(A);
while not(accepted)
    %teller en rekenen
    n = n +1;
    B = B*A;
    %controle op voorwaarde
    for i=1:r
        for j=1:c
            if B(i,j) > vw
                accepted = true;
            end
        end
    end
end
n=n-1;
disp 'deze matrix is:';
B=A^n
disp 'de maximale macht waarvoor de voorwaarde geldt is:';
n;


Oplossing gehaald uit de website van Egon Geerardyn.

Directe link: http://homepages.vub.ac.be/~egeerard/fi ... MatLab.zip