Pagina 1 van 1

Oefening 17.2: SolveLT, Solve UT

Geplaatst: 23 feb 2008, 20:08
door Aushim

Code: Selecteer alles

function M = SolveLT(L,b)
[r c] = size(L);
[v h] = size(b);
M=zeros(r,c+h);
M(:,1:c)=L;
M(:,c+1:c+h)=b;
M = rref(M)
M = M(:,c+1:c+h)';


Code: Selecteer alles

function M = SolveUT(U,b)
M=SolveLT(U,b);


Oplossing gehaald uit de website van Egon Geerardyn.

Directe link: http://homepages.vub.ac.be/~egeerard/fi ... MatLab.zip