Pagina 1 van 1

Natte Bol thermometer

Geplaatst: 18 jun 2010, 18:32
door ideglier
Wat valt er eigenlijk allemaal te vertellen over de natte bol thermometer? Want de uitleg in de cursus is vrij schaars...

Re: Natte Bol thermometer

Geplaatst: 18 jun 2010, 19:36
door Tom V
De uitleg is schaars, maar het is wel de essentie. Gewoon goed weten dat de temperatuur lager is door verdamping (endotherm proces), en dat ge door het temperatuursverschil met de omgeving te meten de vochtigheidsgraad te weten kunt komen. Meer heeft Harry ons alleszins toch niet gezegd, voor zover ik mij kan herinneren.

Re: Natte Bol thermometer

Geplaatst: 18 jun 2010, 20:05
door ideglier
Ah danku Tom, maar hoe bepaal je dan uit de formule die we hebben afgeleid de vochtigheid? De formule is:

rho_w - rho∞ = rho*Cp/Lvap * Le^(2/3) * (T∞ - Tw)

Re: Natte Bol thermometer

Geplaatst: 18 jun 2010, 20:17
door Tom V
Dat verschil in massadichtheid geeft u juist uw vochtigheid. Immers, hoe vochtiger de lucht, hoe groter de dichtheid (meer waterdamp) en hoe dichter ge zit bij de saturatiedichtheid. Vandaar dat de relatieve vochtigheid ook vaak wordt uitgedrukt als rho(oneindig)/rho(oneindig,saturatie).

Re: Natte Bol thermometer

Geplaatst: 18 jun 2010, 20:22
door ideglier
Ja just, ma wa is dan feitelijk de rho in het rechterlid van de formule? Want er staat da ge rho∞ kunt halen uit T∞-Tw, hetwelk ge in tabellen opzoekt. Dus dan is er toch feitelijk niks aan? Dan moet ge die rho niet kennen, want ge kent rho_w (dus de saturatie_rho, dewelke gelijk is aan p_w/(Rw*Tw)) En dan moe ge dus gewoon rho∞/rho_w doen, en ge hebt het?

Re: Natte Bol thermometer

Geplaatst: 18 jun 2010, 20:45
door Tom V
Tw zoekt ge niet in tabellen op, Tw meet ge (dat is net uw natteboltemperatuur). Uit de formule van de natteboltemperatuur haalt ge dan rho(oneindig). De rho uit het rechterlid is de dichtheid van uw gesatureerde waterdamp bij de natteboltemperatuur Tw.

Re: Natte Bol thermometer

Geplaatst: 18 jun 2010, 20:52
door ideglier
Nee, ik bedoel: rho∞ haalt ge uit tabellen. En ge gebruikt T∞-Tw als maat. En de rho_w (in het linkerlid) is de verzadingsconcentratie, niet de rho uit het rechterlid. Maar ik weet niet wat de rho uit het rechterlid is...

Re: Natte Bol thermometer

Geplaatst: 18 jun 2010, 21:30
door kevin
Als ik het goed heb waarover je het hebt:
die komt samen met cp uit alpha en dus van de warmte overdracht wat in de lucht gebeurt. Dus cp en rho van lucht.

Re: Natte Bol thermometer

Geplaatst: 18 jun 2010, 22:44
door ideglier
Voor de mensen die nog wakker zijn :D :
- rho_w is de verzadigingsconcentratie van waterdamp in lucht bij de temperatuur van de wand van de natte bol (rho_w opzoeken in tabellen)
- rho∞ is de concentratie van water op ∞, oftewel de concentratie die men eigenlijk moet berekenen
- rho (in het linkerlid) is de massadichtheid van droge lucht bij de filmtemperatuur (T_film = (T∞-Tw)/2) (rho opzoeken in tabellen)
- Cp is de warmtecapaciteit van droge lucht bij de filmtemperatuur (Cp opzoeken in tabellen)
- Lvap is de latente verdampingswarmte (dit bij de temperatuur van de wand van de natte bol, aangezien daar de verdamping gebeurt, Lvap dus ook op te zoeken in tabellen)
- T∞: temperatuur van de gewone thermometer
- Tw: temperatuur van de natte bol thermometer

Indien men dan rho∞ heeft berekend hoeft men alleen nog maar de verzadigingsconcentratie rho_w te berekenen (of op te zoeken in tabellen), maar dit keer bij T∞! Uiteindelijk vindt men voor de relatieve vochtigheid:

rho∞/rho * 100 = % vochtigheid

En klaar is kees!

Re: Natte Bol thermometer

Geplaatst: 19 jun 2010, 01:30
door Eebraert
ideglier schreef:Voor de mensen die nog wakker zijn :D :

rho∞/rho * 100 = % vochtigheid


om 10u44 slapen de mensen nog niet normaal :D
En zeker dat die rho formule klopt van vochtigeid? want dis is gwn dichtheid van water+vocht/dichtheid water... zitte er dan niet met een factor naast ofzo? (of ben ik door het late uur dingen aan't typen/zeggen die gene steek houden?)